Αποδοχή και κατανομή επιχ/σης 22.597,11 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2014 του Δήμου Δεσκάτης