Επιβολή προστίμου σ΄αυτούς που ρίχνουν μπάζα στα ρέματα