Αποδοχή ποσού 74.401,70 € του προγράμματος ΕΠΑΔΥΜ [ ΣΑΕ 205 ] για το έργο « Πλήρης αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Δεσκάτης από πυρκαγιά »