Επί αίτησης Καρακάνη Μαρίας του Κωνσταντίνου για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Πρατήριο Γάλακτος – Κατάστημα Ψιλικών » στη Δεσκάτη