Επί αίτησης Αγγελικής Πούλιου του Ηλία για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων » « Είδη Παντοπωλείου – ψιλικά – Τσιγάρα » στη Δεσκάτη