Επί αίτησης Στύλου Δήμητρας του Ιωάννη για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Κομμωτήριο » στη Δεσκάτη