Επί αίτησης Παπατσάνη Βασιλική του Ηρακλή για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Κυλικείο ΚΑΠΗ » στη Δεσκάτη