Επί αίτησης Παπαπέτρου Γεωργίου του Εμμανουήλ για την χορήγηση προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Κατάστημα αποθήκευσης και διανομής » στη Δεσκάτη