Επί αίτησης του κ. Αβραμίδη Χαράλαμπου του Νικολάου για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος « Καφενείο » στην Τ.Κ. Τρικοκκιάς ( συνοικισμός Άνοιξης )