ΕΙΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015