ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 (σύμβαση έως 15-11-2017)