Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΣΥΝ. Π.Ε.