Ύδρευση Παλιουριάς – Παναγιάς-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι-ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-2255/04-04-2019 19SYMV004736134