Ύδρευση Παλιουριάς – Παναγιάς-1ος & 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2020-ΠΟΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2255/04-04-2019 ΜΕ ΑΔΑΜ 19SYMV004736130 ΣΥΜΒΑΣΗΣ