Ύδρευση Καρπερού (Κατασκευή αγωγού ύδρευσης)-1ος Λογαριασμός 2020-ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι