ΥΔΡΕΥΣΗ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 27-8-2015 έως 26-4-2016) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016