ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 (Σύμβαση από 16-11-2018)