Γνωμοδότηση για παραχώρηση κατά χρήση αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Παρασκευής