Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής 65MW στις θέσεις ΧΑΣΙΩΝ Ι &ΧΑΣΙΩΝ ΙΙ, των Τ.Κ. Αγιόφυλλου, Οξύνειας & Τρικοκκιάς, της ΔΕ Χασίων , των Δ. Μετεώρων και Δεσκάτης των ΠΕ Τρικάλων & Γρεβενών, στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΧΑΣΙΩΝ Ι Μ.Ι.Κ.Ε. & ΧΑΣΙΩΝ ΙΙ Μ.Ι.Κ.Ε.»