Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την πρόταση μεταβολών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολ. Έτος 2017-2018