Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή οριστικής πρότασης για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης ( Τ.Ε. ) σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης ΠΕ Γρεβενών ( Δημοτικό Σχολείο Καρπερού