Γεωτεχνική μελέτη για τη δημιουργία έργου ταμίευσης στη θέση” Παναγιά -Λάη”