ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 239/2017