Φόροι – Τέλη (5.111,36€-Υπόλοιπες δόσεις φόρου εισοδήματος/1.749,97€ ΕΝΦΙΑ/0,50€ πρόστιμο τελών χρήσης Μ.Ε.)