Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαίου εκμίσθωσης μέσω δημοπρασίας έκτασης 4.680,28 τ.μ. στη θέση «Πιτέρνα » Τ. Κ. Παλιουριάς