ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ”