ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ 2ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ”