ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ