ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ-ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 20/04/2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ