ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-04-2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ