ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)”