ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3ης & 4ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ”