Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων (Δράση σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και την ΕΔΟΚ για εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-POSTER