Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων (Δράση για τις συνέπειες του καπνίσματος)