Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων (Δράση για την ασφάλεια δικτύων)-ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ. ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ