Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων (Δράση για την ασφάλεια δικτύων)-ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ. ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ.-ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ