Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων (Διοργάνωση ημερίδας για τη δενδροκομία) στις 28/03/2019