Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ