Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΧΥΜΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ