Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά-αλάτι αποχιονισμού από τις αλυκές Κίτρους Πιερίας