Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΛΥΚΕΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ