ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.