Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ