Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ