Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ