Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ “ΠΡΩΙΝΗ” ΚΑΙ “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ”