Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων (Ποδηλατοδρομία στην αρχαία βαλανιδιά)