Εξειδίκευση πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2022 για την ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Δήμος ΝΕΤ.