Εξειδίκευση πίστωσης για την αναβίωση του εθίμου «ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ»