Εξειδίκευση πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Δεσκάτης οικ. έτους 2021 που αφορά σε διάφορες ειδικευμένες δαπάνες.